గరీబ్ రధ్ …

 నా   స్నేహితుడు   సికింద్రాబాద్  లో దిగిన   వెంటనే  నాకు పోను చేసి   గరీబ్ రధ్   లో  వచ్హాను  అనిచెప్పాడు . 

inside

గరీబ్ రధ్   లో   సౌకర్యాల  సంగతి బాగానే వున్నా ఆ రైలు  పేరు మాత్రం  అస్సలు నచ్హలేదట.   అసలు మన రాజకీయ నాయకులు కేవలం ఒటు కోసం ఒక మంచి రైలు సర్వీసు పేరు ఇలా పెటారు . కానీ అయితే ఒక్క విషయం  మన  దేశంలో  చాలా మంది
తాము పేదవారు గా  చెప్పుకో వ టానకి  ఇస్టపడతారు  తమ ప్రాంతం,కులం,మతం  ఎంత వేనక బడితే అంత లబ్యత   చేకూరు తుంది  ప్రజలంతా పోటీ లు పడి తాము లెని వారి/వెనక బడిన వారి గుర్తిపు కోశం తాపత్ర య పడతారు .
అవును మరి ఒక రూపాయి పన్ను కట్టనవసరం లేకుండా   ఉచిత విద్య,వైద్యం,గృహం,పోలం వస్తాయంటే ఎవరికి ఆశ ఉండదు ?

సమయ పట్టీ

2735 Secunderabad-Yesvantpur 9

Days of service Tu,Th,Su
Secunderabad (Dep) 19.15
Raichur (Dep) 23.45
Guntakal (Dep) 01.20
Anantapur (Dep) 02.50
Dharmavaram (Dep) 04.05
Yeshvantpur (Arr) 07.05

2736 Yeshvantpur-Secunderabad 9A
Days of service M,W,F
Yeshvantpur (Dep) 20.50
Dharmavaram (Dep) 23.50
Anantapur (Dep) 00.20
Guntakal (Dep) 02.00
Raichur (Dep) 03.30
Secunderabad (Arr) 08.35