కోతుల బెడద

ఈ  కోతుల కు  ఎంమయినది ? ఈ మద్య ఈ  కోతులు  అఘాయిత్యాలు మరీ   పెరిగి పోయాయి  .
అస్సలు మనుష్యులంటే  భయ్యం   లేకుండా తెగ రెచ్హి పోతున్నాయి . ఒక సారి  ఈ కోతుల బెడద నుంచి మామిడి తోటను రక్షించు కోవ టానిని  “బచ్హ్హోడు” అనే కోండముచ్హును   కోను కోస్తే ఇది కూడా వీటి బాద నుతట్టు కోలేక చెట్టుకు  ఉరేసుకోన్నది .
మోత్తం  మామిడి తోటంతా   వీటి  దెబ్బకు   ఖతం   వీటి  బెడదకు అసలు కాపలా కాసేనారు  దోరకటంలేదు , గోరు చూట్టు మీద రోకటి పోటు లాగ  ఈ మద్య  వీటి భారి నడి కోంత మంది చనిపోయారట  అంతే   కాక అదేదో  గ్రామంలో  ఇవి  మహిళల   అసబ్యంగా ప్రవర్తిన్నా యని  నిన్న టి.వీ 9 లో చెప్పాడు   అసలు  కోతులు ఇంతగా సైర్విహారం చేస్తుంటే  ప్రభుత్వం ఎంచేస్తో  ందో  .ఈ సారి బడ్జేట్ లో   దీనికి ఎటువంటి   కేటాయింపులు లేవు  ప్రభుత్వం వెంటనే ఒక కోండముచ్హుల శిక్షణా కేంద్రాని ఎర్పాటు చేయాలి  కోతుల భారిన  పడ్డ  తోటల రైతులకి ,ప్రజలకు   కుల,మత వర్గ  తేడాలేకుండా  వెంటనే  ప్యాకేజి   ప్రకటించాలి

నువ్వు కులుకుతూ ఇచ్హెదవు ఎవడబ్బసోమ్మని చిదంబరమా !

అయ్యో  మేధావి అనుకోన్నానే !, దూరదృస్టి కలవాడను కోన్నానే !!, భారత అర్దికరంగాని పరిపుస్టం చేయగలవాడను అనుకోన్నానే !!!.
మీ చిదంబర రహస్యం   ఇదేనా ఎడాపేడా వరాలు ఇవ్వటమేనా 😦
60,000 కోట్లరూపాయలు  మాఫీ దీని బదులు ఎ వడ్డీ  తగ్గించ టమో  ఆసోమ్ముని ని మౌలిక వసతుల కల్పనకో కేటాయించచ్హుకాదా .
పేదలు వెనక బడినవారు  ఇలా  ఎంతకాలం   మా మధ్యతరగతి  వీళ్ళని   భరించాలి ? కుల,మత ప్రాతిపదికన  రాయుతీల సంగతి రాయటానికి వీలులేదు ఇప్ప టికే వేలకు వేలు ఇంజనీరింగ్ నిరుద్యోగులు తయారయ్యారు .
నా  మటుకు నాకు మీ  బడ్జెట్ వలన లాభంలేదు
1)ఈ సారి మాపోలాలు  కౌలుకి ఇచ్హాం  ఒకవేళ  వ్యవసాయంచేసినా నేను మీపరిదిలోకి రాను.
2)మీ  వైద్యశాలలో  ప్రమాణాలు ప్రత్యక్షంగా తెలుసిన వాడిని – నేను వెళ్ళలేను
3)మీరు తగ్గించిన టి.వి,ద్విచక్ర వాహనాలు ఎప్పుడో కోనుకోన్నాను
4)నేను  విద్యార్దిని, వృద్దుడిని   కాను,సహకార వెనక బడిని,మైనారిటీ   వర్గాలకు చెందిన వాడిని కాను .
మీ  కంటితుడుపు  అదాయపన్ను  రుచించలేదు ,మీకు  క్రమం  తప్పక  అదాయపుపన్ను చెల్లించటం నా కర్తవ్యం  అది నాబాద్యత కూడా  –

 కాసే  చేట్టుకే రా ళ్ళదెభ్భలంటే ఇదేనేమో .  ఇప్పుడు వీళ్ళ కి నేతులు పూశారు రేపటి వాతలు మళ్ళీ నాలాంటి వాళ్ళకే 😦