ఓరినాయనో…. తవ్వేకోద్దీ

ఇది ఈ క్రింది టపాకు వాఖ్యగా పెడదామనుకోని అనిలు షర్మిల అని వెతుకుతుంటే ఇది దొరికినది, ఏమిటో…

Prannoy has secretly converted to Christianity.
Suzanna Arundhati Roy is niece of Prannoy Roy (CEO of NDTV)
Prannoy Roy married to Radhika Roy
Radhika Roy is sister of Brinda Karat (CPI(M))
Brinda Karat married to Prakash Karat (CPI(M) – General Secretary)
CPI(M)’s senior member of Politburo and Parliamentary Group Leader
is
Sitaram Yechury.
Sitaram Yechury is married to Seema Chisthi.
Seema Chisthi is the Resident Editor of Indian Express
Burkha Dutt works at NDTV
Rajdeep Sardesai was Managing Editor at NDTV
Rajdeep Sardesai married to Sagrika Ghose
Sagarika Ghose is daughter of Bhaskar Ghose.
Bhaskar Ghose was Director General of Doordarshan.
Sagarika Ghose’s aunt is Ruma Pal.
Ruma Pal is former justice of Supreme Court.
Sagarika Ghose’s another aunt is Arundhati Ghose.
Arundhati Ghose was India’s permanent representative/ambassador to
United
Nations.
Dilip D’Souza was member of PIPFD
Dilip D’Souza’s father was Joseph Bain D’Souza.
J.B.D’Souza was former Maharastra Chief Seccretary and activist.
Teesta Setalva member of PIPFD
Teesta Setalvad married to Javed Anand
Teesta and Javed run Sabrang Communications.

Javed Anand is General Secretary of Muslims for Secular Democracy
{ ?? }
Javed Akhtar is spokesperson for Muslims for Secular Democracy
Javed Akhtar married to Shabana Azmi

Karan Thapar owns ITV
ITV produces shows for BBC
Karan Thapar’s father was General Pran Nath Thapar COAS during 1962
war,
when India lost under his watch.
Karan Thapar was very good friend of Benazir Bhutto and Asif Ali
Zardari.
Benazir Bhutto was Pakistan’s Prime Minister.
Benazir Bhutto’s father was Zulfikar Ali Bhutto.
Z.A.Bhutto served as Pakistan’s President.
A.A.Zardar is the current Pakistani’s President.

Karan Thapar’s Mama was married to Nayantara Sahgal.
Nayantar Sahgal is daughter of Vijayalakshmi Pandit.
Vijayalakshmi Pandit was sister of Jawharlal Nehru.
Medha Patkar is a leading spokesperson for Narmada Bacho Andolan.
NBA was helped by Patrick McCully of International Rivers (formerly
Internal Rivers Network.)
Angana Chatterjee was on the board of IRN
Dipti Bhatnagar was an Intern/Volunteer at IRN.
Dipti Bhatnagar is an activist at NBA.
[color]Dr. Angana Chatterjee part of PROXSA
PROXSA mother-ship of FOIL
ASHA endorsed by FOIL
Sandeep Pandey co-founder of Asha for education (ASHA)
Dr. Angana Chatterjee is married to Richard Shapiro
Richard Shapiro is Director and Associate Professor of the Grad.
Anthropology Prgm at CIIS
Shubh Mathur co-wrote a letter with Angana on ‘Humanitarian Crisis
in
J&K’
Biju Matthew is co-founder of FOIL.
Vijay Prasad is co-founder of FOIL.
Vijay Prasa co-authored with Angana Chatterjee and wrote against
IDRF.
ASHA has association with AID
AID works with FOSA
FOSA started by a Pakistani – Ali Hasan Cemendtaur.
Amitava Kumar associated with FOIL
FOIL & FOSA opposed California Text Book Edits.

California Text Book Edits was opposed by Michael Witzel.
M.Witzel is Wales Professor of Sanskrit at Harvard University.
Rahul Bose is brother-in-law of Khalid Ansari.
Khalid Ansari is the Chairman of Mid-Day Group of Publication based
in
Mumbai.
Khalid Ansari is Chairman of M.C.Media Ltd.
M.C.Media Ltd. has a join-venture with BBC for FM radio
brodcasting.
Khalid Ansari’s father was Abdul Hameed Ansari.
A.H.Ansari was a freedom fighter and active Congressman.
Dr.John Dayal worked as a journalist with the N.Delhi edition of
Mid-Day.
Narasimhan Ram is the Editor-in-Chief of ‘The Hindu’.
N.Ram’s first wife was Susan.
Susan, an Irish, was in charge of Oxford University Press
publications in
India.
N.Ram and Susan’s daughter is Vidya Ram.
Vidya Ram is a journalist.
N.Ram is now married to Mariam.
N.Ram, Jennifer Arul and K.M.Roy participated in closed door
Catholic

Bishops Conference of India in Thrissur, Kerala.
Jennifer Arul is the Resident Editor and Bureau Chief in South
India for
NDTV.
Jennifer Arul is Chief Operating Office for Astro Awani – Indonesian
news
and information channel.
K.M.Roy was a reporter in `The Hindu’
K.M.Roy is the General Editor of the group of the `Mangalam’
Publications.
Mangalam Group of Publications was started by M.C.Varghese
K.M.Roy received the `All India Catholic Union Lifetime Award’
All India Catholic Union’s National Vice President is Dr.John Dayal.
Dr.John Dayal is also Secretary General of All India Christian
Council
(AICC)
AICC’s President is Dr. Joseph D’souza
Dr. Joseph D’souza founded Dalit Freedom Network (USA)
Dr.Joseph D’Souza participated in the inaugural Religious Freedom
Day
The Religious Freedom Day was attended by former Republican Sentor
Rick
Santorum
AICC claims Confederation of SC/ST Organizations (India) as a
sister
organization.
AICC claims Christian Solidarity Worldwide (UK) as a sister
organization.
AICC claims Release International (UK) as a sister organization.
Release International states it supplies bibles and literature to
meet
the need of growth and evangelism.
Dalit Freedom Network’s partner’s with Operation Mobilization
India.
OM India’s South India Regional Director is Kumar Swamy
Kumar Swamy is the State President of Communal Harmony Committee.
Kumar Swamy serves with Karnataka State Human Rights Commission.
OM India’s North India Regional Director is Moses Parmar.
Moses Parmar serves as North India Public Relations officer of the
All
India
Christian Council (AICC)
OM seeks to plant and strengthen churches in areas of the world
where
Christ is least known.
OM ministries work with Dalit-Bahujan people in India.
Operation Mercy Charitable Company (OMCC) grew out of OM India
OMCC works with Dalit Freedom Network.
DFN has Dr. Kancha Illaiah on its Advisory Board.
Dr. Kancha Illaiah is a Professor in Osmania University, Hyderbad.
DFN has William Armstrong on its Advisory Board.
William Armstrong is a former US Senator from Colarado
(Republican).
William Armstrong is currently the President of Colorado Christian
University.
Colorado Christian University’s one of the strategic objective is
to
share the love of Christ around the World.

DFN has Udit Raj on its Advisory Board.
Udit Raj claims Joseph Pitts as a great friend of India.
Joseph Pitts is a Republican US Congressman from Pennsylvannia.
Joseph Pitts sent a letter to Condoleezza Rice, Secretary of State –
USA,
requesting USA to deny visa to N.Modi.
Joseph Pitts has led a Congressional delegation to Pakistan &
India.
Joseph Pitts is Founder and Co-Chairman of the `Kashmir Forum’.
Joseph Pitts along with Congressman John Conyers introduced
legislation
condemning actions of N.Modi.
John Conyers is Congressman from Michigan’s 14th congressional
district.
The 14th district contains Dearbon, a major city.
Dearbon has the largest Arab Americans for a city of its size.
Udit Raj is member of National Integration Council, Government of
India.
Udit Raj is National Chairman of Buddha Education Foundation.
Udit Raj is National Chairman of All India Confederation of SC/ST
Organizations.
Udit Raj leads Dalit International Foundation
Udit Raj leads Lord Buddha Club.
Udit Raj was part of an international Steering Committee on Kashmir

Majid Tramboo promoted the Steering Committee.
DFN has Baroness Caroline Cox on its Advisory Board.
Baroness Caroline Cox is Deputy Speaker, House of Lords, England.
Suhasini Haidar is daughter of Subramanian Swamy
Suhasini Haidar is daughter-in-law of Salman Haidar
Nadira Alvi married V S Naipaul
Nadira Alvi, a journalist, is sister of recently assassinated Maj
Gen
Amir
Faisal Alvi, the ex-chief of Pakistan’s elite SSG
“Resalat” is a Tehran-based Persian daily.
“Ettela’at” is another Tehran-based Persian daily.
“Resallat” and “Ettela’at”signed MoU with “Siyasat” and “Munif”
Siyasat and Munif are Hyderbad, Andhra Pradesh based dailies.
Toseeh is another Persian daily.
Toseeh has tied up with Vaarta.
Vaarta is one of the dailies from A.G.A.Publications Pvt Ltd.
A.G.A Publications Pvt Ltd is one of the companies in Sanghi Group
Sanghi Group was co-promoted by Gireesh Sanghi with his brothers.
Gireesh Sanghi is Congress M.P, Rajaya Sabha
Gireesh Sanghi is All India Vaish Federation National President.

Mahendra Mohan Gupta is on the Advisory Board of AIVF
Mahendra Mohan Gupta is Chairman of Dainik Jagran Group
Ramoji Group is headed by Ramoji Rao
Ramoji Rao is Founder & Chairman of Eenadu
Eenadu is the largest Telugu news daily in Andhra Pradesh.
Ramoji Group also owns ETV Network.
ETV Network produces content in Telugu, Bangla, Marathi, Kannada,
Oriya,
Gujarati, Urdu & Hindi.
Ramoji is reported to be close to Chandra Babu Naidu and supported
of
Telugu Desam Party.
Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd’s parent company is Ramoji Group.
Blackstone Group is reported to have invested Rs600 crore in UEL.

Deccan Chronicle Holdings Ltd brings out The Deccan Chronicle
newspaper.
DCHL also brings out “Andhra Bhoomi” a telugu newspaper.
DCHL also brings out “Asian Age”.
DCHL became a publishing parter of `The New York Times’.
DCHL began publishing `The International Herald Tribune’
T.Venkatram Reddy is the Chairman of DCHL.
T.Venkatram Reddy is fromer MP, Rajhya Sabha from Congress.
M.J.Akbar was Editor-in-Chief of Deccan Chronicle and Asian Age.
M.J.Akbar is Founder and Chairman of the fortnightly the Covert.
M.J. Akbar worked at `Times of India’, `Sunday’ & `The Telegraph’
M.J.Akbar was an Congress MLA from 1989 to 1991.
M.J.Akbar joined The Brookings Institution, Washington in 2006, as
a
Visiting Fellow on U.S. Policy Towards the Islamic World.
M.J.Akbar was a member of the `Forum of Islamic Scholars and
Intellectual’
held in Makkha al-Mukaramma in 2005.
M.J.Akbar’s wife is Mallika Joseph.
Mallika Joseph worked at Times of India.

Y.S.Rajasekhara Reddy is the Chief Minister of Andhra Pradesh.
YSR Reddy is from the Congress party (INC).
YSR Reddy’s father, Raja Reddy, setup a degree college and a
Polytechnic
in Pulivendula.
YSR Reddy has said that his one year study at Andhra Loyola College
(ALC), a
Jesuit institution, influenced him so much that he handed over the
Pulivendula colleges to the Loyola Group.
The YS family has established several educational institutions in
Andhra
Pradesh.
YSR Reddy’s daughter is Sharmila.
Sharmila married Anil Kumar, Anil Kumar converted to Christianity
after
the marriage.
Anil Kumar set up “Anil World Evangelism” and is an active
Evangelist.
YSR Reddy’s son is YS Jagan Mohan Reddy.
YS Jagan is a youth Congress Leader.
YS Jagan is Chairman of Jagati Publications Pvt. Ltd.
Bhumna Karunakara Reddy is close to YSR Reddy.
Karunakara Reddy is the Chairman of Tirumala Tirupati Devasthanam.

JPPL publishes the newspaper Sakshi.
Chandra Babu Naidu has claimed that Lanco group was forced to
invest in
JPPL.
L. Sridhar is alleged to have made the investment from Lanco Group.
L Sridhar is Lanco Infratech’s Vice Chairman L Sridhar’s brother is
L.Rajagopal.
L.Rajagopal joined Congress in 2003.
L Rajagopal is the son-in-law of P.Upendra.
P.Upendra is a former Minister from Congress.
Lanco Group’s Chairman is L. Rajagopal
Andhra Prabha is a telugu newspaper started in 1938.
Andhra Prabha is owned by The New Indian Express Group.
Andhra Jyothi is a telugu newspaper.
Andhra Jyothi’s Managing Director is Vemuri Radhakrishna.
SUN TV Network is owned by Kalanidhi Maran.
Kalanidhi Maran is the Chairman & Managing Director of SUN TV
Network.
SUN TV network owns: Sun TV, Gemini TV, Teja TV, Surya TV, Kiran
TV,
Udaya
TV, Surjo TV among other channels.
Kalanidhi Maran owns the tamil daily `Dinakaran’.
Dinakaran was started by a former DMK Minister K.P.Kandasamy.
Kalanidhi Maran’s brother is Dayanidhi Maran.
Dayanidhi Maran was Minister of Communications and IT in the UPA
government.
Kalanidhi Maran’s father was Murasoli Maran.
Murasoli Maran was a Union Minister from the DMK party.
Murasoli Maran edited a tamil daily `Murasoli’.
Murasoli Maran was an editor to `The Rising Sun’ a English weekly.
Murasoli Maran as a publisher published the following tamil
magazines:
Kungumam, Muththaram, Vannathirai & Sumangali.

Murasoli Maran’s uncle is M.Karunanidhi.
M.Karunanidhi is Chief Minister of Tamil Nadu, from the DMK party.
M.Karunanidhi launched Kalaignar TV in 2007.
M.K.Azhagiri owns Kalaignar TV.
M.K.Azhagiri is M.Karunanidhi’s son.
M.K.Stalin is another son of the M.Karunanidhi..
M.K.Stalin was named after Joseph Stalin.
Joseph Stalin was the authoritarian leader of the Soviet Union.
M.K.Stalin is the Minister for Rural Development and Local
Administration
in Tamil Nadu.
Kanimozhi is one of the daughters of M.Karunanidhi.
Kanimozhi was a sub-editor for the `The Hindu’.
Kanimohi was Editor in Charge of `Kungumam’ a tamil weekly.
Kanimozhi became a Rajya Sabha member in 2007.
Kanimozhi conducted programs in SUN TV and Vijay TV.
Kanimozhi’s second husband G.Aravindan is Singapore based Tamil
literary
figure.

Dina Thanthi a tamil daily was founded by Si.Pa.Aditanar.
Aditanar’s second son is Sivanthi Athithan.
Sivanthi Athithan owns Dina Thanthi.
Aditanar had launced the tamil evening daily `Malai Murasu’.
Aditanar set up Malar Publications Ltd.
Malar Publications Ltd. Brings out the tamil evening newspaper
Malai
Malar.
Balasubramanian Adityan son of Sivanthi Athithan managers Malar
Publications Ltd.
B.Adityan set up `Air Media Network Pvt Ltd’ (AMN)
AMN is into cable distribution, content productions and
broadcasting.
AMN owns AMN TV
AMN has produced content for FM radio, All India Radio,
Doordarshan,
Vijay TV.
Dina Mani is a tamil newspaper.
Dina Mani is owned by The New Indian Express Group. (NIEG)
NIEG owns Kannadaprabha, Andhraprabha, Malaylamvarikha, Indiavarta
and
Expressbuzz.
NIEG also owns Cinemaexpress & Tamilanexpress
STAR Vijay TV is a tamil TV channel.
Vijay TV is owned by STAR TV
STAR TV is owned by News Corporation based in Hong Kong.
News Corporation is owned by Rupert Murdoch.
Fox Entertainment Group is a subsidiary of News Corporation.
FEG owns Fox News Channel, in USA.
Fox News is a conservative, pro-church Republican Party channel in
US
News Corporation owns the The Wall Street Journal
Jaya TV is a tamil TV channel.
Jaya TV is owned by Jaya Network.
Jaya Network is owned by J.Jayalalitha
Jayalalitha was the former Chief Minister of Tamil Nadu (AIADMK
party)
Makkal TV is owned by Makkal Tholaikatchi
Act Now for Harmony and Democracy’s (ANHAD) Founding and Managing
Trustee
is Shabnam Hashmi
Shabnam’s father was a freedom fighter.
Shabnam went to USSR on a cultural exchange scholarship for six
years.
Shabham is married to Gauhar Raza.

KN Panikkar is a Founding trustee of ANHAD
Panikkar is an Indian Marxist Historian.
Panikkar was the Vice Chancellor of Sree Sankarcharya Sanskrit
University, Kalady, Kerala.
Panikkar received Homi Bhabha Senior Fellowship.
Panikkar was awarded Padma Bhushan.
Harsh Mander is a Founding trustee of ANHAD
Harsh Mander is a Human Rights activist, author and was in the IAS.
Harsh Mander was close to Ajit Jogi
Harsh Mander, born into Sikh faith, was in-charge of the relief
camps in
Indore during the 1984 riots.
Harsh Mander served as Managing Director of SC/ST Finance
Corporation.
Harsh Mander was the Director of ActionAid India.

Ajit Jogi was the Chief Minister of Chhatisgarh.
Ajit Jogi is from the Congress party (INC).
It is claimed that after Ajit Jogi, a tribal Christian became the
CM the
rate of Christian conversions has gone up.
Harsh Mander received the 2002 “Rev. M.A.Thomas National Human
Rights
Award”
Rev M.A.Thomas National Human Rights Award was awarded by “Vigil
India
Movement.
Shubha Mudgal is a trustee of ANHAD
Shubha’s parents Skand and Jaya Gupta were professors of English
literature at Allahabad University.
Shubha’s grand-father Prof. P.C.Gupta was also a professor at
Allahabad
University.
Shubha’s first husband was Justice Mukul Mudgal of Delhi High
Court.
Shubha is currently married to Aneesh Pradan, a tabla player.
Shubha received Padma Shri.
Shubha has received several awards in the field of music.
Kamla Bhasin is a trustee of ANHAD
Kamla is an Indian feminist.
Kamla was a lecturer in the Orientation Centre of the German
Foundation
for Developing Countries, Bad Honnef, West Germany.
Kamla was the Development Secretary of Seva Mandir, Udaipur.
Saeed Akhtar Mirza is a trustee of ANHAD
Saeed Mirza is a writer and director in Hindi films and television.
Saeed Mirza’s father is Akhtar Mirza
Akhtar Mirza was a noted film script writer.

Asianet Communications Limited (ACL) has a majority stake in Asianet
TV.
ACL is owned by Jupiter Entertainment Ventures Limited (JEVL).
JEVL is a subsidiary of Jupiter Capitals Ltd.
The other media outlets of ACL are: Asianet News, Asianet Plus,
Best FM
95,
Asianet Suvarana, Suvarna News, Asianet Sitara and Sitara News.
Rajeev Chandrasekhar is the Chairman & Editor-in-chief.
Rajeev Chandrasekar entered Rajya Sabha in 2006.
Rajeev Chandrasekar’s uncle is M.K.Narayanan
M.K.Narayanan is National Security Advisor
M.K.Narayanan headed the Intelligence Bureau from 1987 to 1990.
Malayalam daily, Mathrubhumi, is owned by M P Virendrakumar
Virendrakumar is a MP through Janata Dal (Secular), from Kerala
In Kerala, Deva Gowda’s Janata Dal (Secular) party is a constituent
of
Left Democratic Front
Latest Editor of Mathrubhumi is Kesava Menon Kesava Menon was the
Associate Editor of The Hindu before
taking up this position
– Joseph Bain D’Souza was CEO of a housing project in which Mrinal
Gore,
PB
Samant and Suresh Narvekar were trustees.

– N. Ram was a founder of Students Federation of India, CPI(M)’s
student
wing.
– N. Ram’s niece is married to Dayanidhi Maran.
– Joseph D’Souza is the head of All India Christian Council.
– Joseph D’Souza works with Dalit Freedom Network.
– Dalit Freedom Network operates out of a church in Colorado. Melody
Divine
is part of DFN and Melody Divine works for Arizona Congressman Trent
Franks.
– Joseph D’Souza is listed in Pat Robertson’s 700 club, a group for
fundamentalist Christians.
– Dalit Freedom Network is a member of the Evangelical Council for
Financial Accountability.
-Admin (came via email — Dr. Shiv Kumar Poojari

Jagdish Tatyler is a Christian. He killed more than 30,000 Sikhs,
still
he has not been punished by Christian Congress president

ఇదినిజమా .. అనీల్ కుమర్

విశ్వస నీయ వర్గాలద్వారా విన్న సమాచారం ప్రకారం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కీ.శే Y.S రాజశేఖర్ అల్లుడు అనీల్ కుమర్ మతం మారక ముందు బ్రాహ్మణు డు అని మతం మారక ముందు నరాయణగూడాలో S.B.H లో మేనేజరుగా వుద్యోగం చేసుకోంటూ రోజూ క్రమం తప్పక అనుస్టానం చేసుకోనే వాడినని , వారి తల్లితండ్రులు వైదిక సాంప్రదయాలను అనుసరిస్తారని తెలుసుకోన్నాను .. ఇది నిజమా ! , అసలు అనీల్ కుమర్ కీ.శే Y.S రాజశేఖర్ అల్లుడు ఎలా అయ్యాడు ? వివరించ ప్రార్ధన !

ఈ పాపం ఎవరిది ? – 220

కోన్ని ప్రశ్నలు
సంతాప సూచకంగా అన్ని వినోద చానెళ్ళతో పాటు డి.డి , డి.డి 8 వంటి చానెళ్ళను కూడా కేబుల్ టి.వీ వాడు ప్రసారం చేయలేదు ఇది ఎంత వరకు సబబు ?
అ రెండు రోజులు మీడియా (ఆంద్ర ) కనీసం కోద్ది సైపు అయినా ఇతర వార్తలకు అవకాశం ఇవ్వలేదు
ఇక కొన్ని చానళ్ళు , ఎఫ్ ఎమ్ మాత్రం సంబందం లేని పాటలు ( విషాద / భక్తి ) ప్రసారం చేసారు
ఇహ .. వెబ్ మీడియా సరే సరి ఇంకా http://aponline.gov.in/apportal/index.asp ఎటు వంటి మార్పు లేదు , so called http://www.ysr.in అసలు ఆ వూసే లెదు http://74.125.153.132/search?q=cache:7AOPDHxnmD8J:www.ysr.in/+YSR&cd=4&hl=en&ct=clnk

మరి ఒక పక్క ఎవరు సి.ఎమ్ అంటూ S.M.S polls
కనీసం విచక్షణ లెకుండా అనేక సార్లు సి.ఎమ్ ను చంపి బ్రతికించారు ,ఘోర మయిన దృశ్యాలతో వీక్షల మనోభావాలను దెబ్బతీసి తద్వారా 220 మంది మృతికి పరోక్షంగా కారణమయ్యారు ,ఎప్పటి లగానే మీడియా దిశానిర్ధేశాలు లేకుండా వ్యవహరించింది

ఇదంతా ఎందుకంటే నేను నెలకు 255 రూపాయలు కేబుల్ 320 రూపాయలు పెపర్ బిల్లు కడుతున్నా !