భువిపై తారలు !!-Taare Zameen Par

ఊహ  చాలా సార్లు   వున్నదాని  కన్నా మెరుగు గా వుంటుంది  కోన్ని సార్లు  తప్ప  Taare Zameen Par  ఎంత గొప్పగా తీసాడు అమీర్ ఖాన్ , రజనీకాంత్   బాబా  తరువాత నేను ఇంతగా   ఊ హించిన చలన చిత్రం మిదే .వాణిజ్జ్య విలువల కు లో బడి బాబా అయోమయం గా తయారనినది :(.

but same case not happend with “Taare Zameen Par” – Briliant story, script and performace! Kudos to Aamir and his team  Here goes another feather in the fame hat of this perfectionist legendary actor…

ఇది  dyslexic పిల్లవాడి గురించి .

ఈ సినిమా చూసిన తరువాత అనిపించినది మన  బడులలో కూడా నికుంబ్ సారు (అమీర్ ఖాన్) వుంటే ఎంత బాగుంటుంది ?
నిజానికి ఇది 1985 లో రాలవ సిన సినిమా ! 🙂
ఒక గణాంకం ప్రకారం  మనలో 3 నుండి 5 శాతం మౌంది  డైస్లిక్షి యా తోబాద పడుతున్నట్లు అంచనా కానీ  నాలాగనే  చాలా  మంది చిన్న తనంలో ఇది గ్రహించలేరు .

ఇది ముందు గానే  మా పంతుళ్ళకు తెలిసుంటే

– నా వేళ్ళ కీళ్ళు కోంచేం సుకుమారం గా వుండేవి
– నేను ఎడవ  తరగతి  ఫస్టు క్లాసు లో  పాసు  అయిన  ప్పుడు   అమ్మ,నాన్న అంత దిక్క్ బ్రాంతికి లోన వకుండా వుండే వాళ్ళు కామోసు . 
– చిన్న ప్పటి  నుండి 10 తరగతి వరకు చూచి రాతలు రాయాలిసి న బాదతప్పే ది  ( 10 తరగతి లో మా లెఖ్ఖ ల మాస్టారు  తెగ బాదపడి పోయేవాడు )
– ఇంటరు లో  హాయిగా  M.P.C బదులు  ఏ  Bi.P.C నో  ఎంచుకునేది

తరువాత ఈ  computer వచ్చి అదుకుంది ,ఇది లేక పోతే ఎ గోడ  మీదో  కాగితం మీదో బోమ్మలు  వేసుకుంటూ  బ్రతికే వాడిని.
(ఇక్కడి  దాకా చదివి న వారు నా మెదటి  టపాలు చూడవలసినది గా  మనవి 🙂 ”   
 

Operation flood – Hyderabad

పోద్దునే మా మారేడు పల్లిలో Operation flood జరిగినది,కడవల కోద్దీ పాలను దేవుళ్ళ మీద కుమ్మరించి  ఆ పాలను ఇలా రోడ్డు మీద వరదలు  కట్టించటమే ఈ కార్యపుముఖ్యోద్దేశ్యము . ఇలా దేవుళ్ళ మీద పాలు కుమ్మరించటం వలన  దేముడు ప్రక్షాళల పోంది మన పాపాల లను కడిగి వేస్తాడని  నమ్మకం.

నోటికందని పాలు

నేల పాలు

నోటికందని పాలు  నేల పాలు

రాములమ్మా ఎటు నీ గమ్యం

అక్కా మళ్ళీ తయరయ్యావా .ఈ మద్య కనపడక పోతే ఎమో అనుకోన్నా మళ్ళీతయారయ్యావా !!

జనాలూ కోట్టి , ఎంమెల్యే లు కోట్టి నువ్వు కోట్టి ఇలా ప్రతిఒక్కడూ కొట్టుకుంటూ పోతే పాపం ఆ డాక్టర్ ల పరిస్తితి ఎమిటీ ?. అసలు ఎమి చెద్దామని నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావో అసలు ఎవరు నిన్ను పిలిచారో, మోన్న వికలాంగుల ఘర్జనకు తగుదునమ్మా ఆంటు వెళ్ళావు.
ఈ సారి ఆటుగా వెళ్ళినప్పుడు పాలు,టమాటాలు గుడ్లు తీసుకోని వెళ్ళు పాలు పిల్లలకు టమాటాలు, గుడ్లు పెద్దలకు .

 హా…తీసుకు వెళ్ళటమంటే గుర్తుకు వచ్చింది నా పెళ్ళికి రాదాకృష్ణుల ప్రతిమలు 17 . వినాయుకుడి ప్రతిమలు 13 వచ్చాయి 😦  ………. వీళ్ళకి ఎందుకింత పగో !!