గూగుల్ వాడు విడుదల చేసిన ఫోన్లలో – Noto Fonts

 గూగుల్ వాడు విడుదల చేసిన ఫోన్ల ఫాంటు లో   తెలుగు ఫాంటు కూడా ఉందోచ్ !  –

Language coverage
  • Gondi (Telugu script)
  • Lambadi
  • Telugu
  • Waddar

http://www.google.com/get/noto/#/family/noto-sans-telu 

Telugu_google_noto

Advertisements

One response to “గూగుల్ వాడు విడుదల చేసిన ఫోన్లలో – Noto Fonts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s