తెలుగు వికీపీడియా దశాబ్ధి ఉత్సవాలు – కార్యక్రమ వివరాలు

తెలుగు వికీపీడియా దశాబ్ధి ఉత్సవాలు – కార్యక్రమ వివరాలుImage  

అందరం ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయగలరని ఆశిస్తున్నాము #Telugu   #Wikipedia  #TeWiki10 

Advertisements

2 responses to “తెలుగు వికీపీడియా దశాబ్ధి ఉత్సవాలు – కార్యక్రమ వివరాలు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s