తమ్ముడు వేలు కొరికితే కోటి రూపాయలు !

మొన్న ఆమధ్య ఒక వార్త చూసాను యౌ టూబ్ లో యాబై ఆరు సెకనుల “Charlie bit my finger” up loader సంపాదన కేవలం Youtube ద్వారా కోటి పైమాటే , ఇంకా Gangnam Style’ Has Brought In $8 Million In Ad Revenue ForYouTube . మన గీత ఆర్ట్ వారి 11,894,354 దర్శకుల కు సుమారు ఇరవై లక్షలు వచ్చి ఉంటాయి , సాధారణం గా ఒక వెయ్యి వ్యూ లకు కనీసం నూట యాబై రూపాయలు వస్తాయి , అలా మీ వీడియోలు రోజుకు ఐదు వేలమంది చూస్తే మీ చానెల్ సంపాదన నెలకు పాతిక వేల పైన ఉంటుంది . ఇందుకే కాబోలు మన సినిమాలు , లఘు చిత్రాలు , ఇంకా భోలేడు కంటెంట్ అలా దొరుకుతోంది .. భళా !!!

Advertisements

One response to “తమ్ముడు వేలు కొరికితే కోటి రూపాయలు !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s