గూగుల్ ప్లస్ లొ BUG

గూగుల్ బజ్ మూసివెస్తుండటము తొ మా తమ్ముడిని గూగుల్ ప్లస్ లొ లాగిన్ అవ్వమని సూచించా
తను తన జిమెయిల్ ఐ.డి తో లాగిన్ అయ్యి ” Google PLUS లొ “Find friends:” opction లో Yahoo selcect చేసుకోగానే నా yahoo accout (krupal_kasyap) లొ contacts ఎటువంటి హెచ్హరిక, password లేకుండనే మా మా తమ్ముడిని గూగుల్ ప్లస్ లొ వచ్హిచేరాయి, ఇదేమిటా అని శోధిస్తే ఆ google chrome brower నేను పది నిమిషాల క్రితం Yahoo mail లొ లాగిన్ అయ్యి signoff కాకుండా ఆ టాబ్ ని మూసివేశా తరువాత మా తమ్ముడు తన జిమెయిల్ ఐ.డి తో లాగిన్ అయ్యి Find friends select చేసుకోన్నప్పుడు Google PLUS నా yahoo accout నుండి contactని క్రోల్ చేసినది with out any authentication ! కావున మీరు మీ computer ఇతరులతో కలసి వాడుకోనేటప్పుడు పూర్తిగా signoff అవటము మరువవద్ధు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s