పిల్లలలో న్యాయకత్వ లక్షణాలు

పిల్లలలో న్యాయకత్వ లక్షణాలు పెంపోదాలని మనం చేసే ఈ Leadership ప్రయత్నం తప్పేమో , ముందు వాళ్ళని తమ తోటివారితో సమానంగా మసలు కొని ఒక సంఘ జీవిగా వుండే విద్య నివ్వాలి . గుంపులో ఒకరిని హీరోగా మార్చే / గుర్తించే పక్రియలో మిగిలిన వారు నష్ట పోతున్నారు ఈ రోజు TMAD తరుపున మేహాదిపట్టణం ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల లో పంద్రాగస్టు సందర్భంగా కొన్ని పోటీలు పెట్టాం అక్కడ పిల్లలో కొందరు సూపర్ తెలివి తేటలుగలవారు , వాళ్లకి మింగిలిన వారు అనుచరులు అన్ని పనులకు వారిదే అజమాయిషీ , అయా దగ్గర నుండి ప్రధానో పాధ్యాయుల దాక అందరు పిలిచేది ,పనులు అప్పగించేది ఈ ఒకరిద్దరికే క్విజ్ , లాంటి పోటిలలో ఆ టీం లీడర్గా వున్న ఈ ఒకరిద్దరు మాత్ర్తమే చురుకుగా పాల్గొన్నారు టీం లో మిగిలిన సబ్యులు చపట్లకే పరిమితమయ్యారు . ఆ లీడర్ సమాధానం చెప్పలేక పొతే ఇంక టీం లో ఎవ్వరు నోరు విప్పేవారు కాదు . నేను కొంత మంది పిల్లల ఎందుకు సమాధాము చెప్పటానికి ప్రయత్నిమ్చారని అడిగితే వాళ్ళ లీడర్ కే తెలవంది తమకు ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పారు , కొన్ని పోటీలలో అయితే ఫలానా వాడు పోటికి వున్నారని తెలిసి విరమించు కొన్నారు . నాకు ఒక్కటి మాత్రం అర్ధ మయినది మనం ఈ పోటీ ప్రపంచం లో పుట్టి పెరిగాం ఇక్కడ టైం / తెలివి బాగుండి లీడర్ అయ్యామా సరే .. లేకుంటే అనుచరులుగా మిగిలి పోతాం

క్విజ్ లో భాగంగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగా , పాపులర్ ప్రశ్న లకు సమాధానం చెప్పారు కాని అదే ప్రశ్న కొంచం మార్చి అడిగితె సరిగా చెప్పలేక పోయారు

 ఉదా 1: మన జాతీయ జెండా రూపకర్త ఎవరు అంటే పింగళి వెంకయ్య అని చెప్పారు అదే  ప్రశ్న వేరే టీం కు మన దేశ జెండా చేసిన తెలుగాయన పేరు ఏందీ అంటే చెప్పలేక పోయారు
 ఉదా ౨: మీ ఇంటి తపాలా చిరునామా ఏమిటో చెప్పు అంటే ఎవ్వరు చెప్పలేక పోయారు , కాని వరంగల్ లో వుండే మీ దోస్తునకు మి ఇంటికి ఎట్ల రావల్నో రాసియంటే బాగనే రాసి ఇచ్చింన్రు

మా మెహదిపట్నం ఇస్కులు పిల్లలకు English పద్యాలు భాగా అర్ధం అవటానికి  కొన్నిటికి తెలుగు వివరణ

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

మిరిసే మిరిసే సిన్ని చుక్కా

పరేషాన్ అయితినే నిన్ను చూసి

దునియాకు మస్తు పైన,  ఎత్తుల

ఆకాశం లో వజ్రం లెక్క ఉన్నవ్

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

బా బా ..కర్రే గొర్రె

నీకాడ ఉన్ని ఎంతుంటది

ఆవునయ్యా   ఆవునయ్యా

మూడు మూటలు ఉన్నయ్

ఒకటేమో దొరకు

ఒకటేమో దొరసానికి

ఇంకా ఒకటేమో చిన్న పోరాగానిని

ఆ గొందు సివర్న వుంటడే వాడు

Humpty Dumpty sat on a wall;
Humpty Dumpty had a great fall.
All the King’s horses
And all the King’s men
Couldn’t  put Humpty together again!

హుమ్ప్తి డుమ్ప్తి గోడమీద కూకుండు

హుమ్ప్తి డుమ్ప్తి  కింద పడ్డడు

దొరవి  అన్ని గుర్రాలు

ఇంకా దొర గాని అందరు జనాలు

హుమ్ప్తి గాడిని మల్లా పైన కూకో బెట్ట లేక పోయింన్రు

చిన్నపుడు ఏదో ఇంగ్లీష్ రైమ్స్ నేర్చు కోవటమే గాని ఎప్పుడు అనువదించలే …ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది వాళ్ళ బాల సాహిత్యం కన్నా మనదే బాగున్నది 🙂

Please consider this is not attempt  to represent my beautiful  telengana language in funny manner , I  just make some attemept to rewrite popular poems  in local language

Advertisements

3 responses to “పిల్లలలో న్యాయకత్వ లక్షణాలు

  1. పిల్లలలో న్యాయకత్వ లక్షణాలు పెంపోదాలని మనం చేసే ఈ Leadership ప్రయత్నం తప్పేమో , ముందు వాళ్ళని తమ తోటివారితో సమానంగా మసలు కొని ఒక సంఘ జీవిగా వుండే విద్య నివ్వాలి .
    Agree with you 100%.

    madhuri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s