భావ ప్రకటనా స్వేచ్చ అంటే ఇదా .. “Everybody Draw Mohammed Day!”:

ఒక్కొక సారి స్వేచ్చ అంటే నాకస్సలు అర్ధం కాదు , Freedom of స్పీచ్ అని అంటారు గాని ఇలాంటివి నాకు తిక్కల పనులుగా కనిపిస్తాయి ,వీటి వలన ఎవరికీ ఏమి ఒరుగుతోంది, అసలు ఇలాంటి వాటికి facebook ,youtube లు వంతపాడి ఇప్పడు బ్లాక్ చేయటమేమిటి. ఇహ మన తెలుగు చానెళ్ళు లైలా మోజులో పడ్డాయి లేకపోతె వీళ్ళ దుడుకుడికి మళ్లీ మతగోడవలు జరిగేవి .. సర్వే జనా సుఖినో భవతు !
I am AGAINST “Everybody Draw Mohammed Day!””

Advertisements

One response to “భావ ప్రకటనా స్వేచ్చ అంటే ఇదా .. “Everybody Draw Mohammed Day!”:

  1. Pingback: భావ ప్రకటనా స్వేచ్చ అంటే ఇదా .. “Everybody Draw Mohammed Day!”: | indiarrs.net Featured blogs from INDIA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s