ఇండి బ్లాగరుల Hyderabad Meeting

http://www.indiblogger.in/bloggermeet.php?id=70

చాలమంది తెలుగు బ్లాగరులు వస్తారు అనుకోన్నాను 😦

Thanku Ramangaaru for Photos
..

Telugu Bloggers

Hyderabad IndiBlogger meet

http://www.hindu.com/mp/2010/04/17/stories/2010041754980500.htm
…. he he he I am the one …….

మనము కూదా తెలుగు బ్లాగరుల Meet ఎర్పాటు చేయాలి …. ఎప్పుడు? ఏలా ?

Advertisements

2 responses to “ఇండి బ్లాగరుల Hyderabad Meeting

  1. hi chala krutagnatalu ipatikina telugu basha viluvanu gurtinchi oka sight erpatu chesinanduku chala santosham ga undi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s