ఎవరిని ఎవరు వెలిగిస్తున్నారు , ఎవరు తగలబడుతున్నారు

మన టీవి మీడియా ! …,

ఎవరిని ఎవరు వెలిగిస్తున్నారు , ఎవరు తగలబడుతున్నారు

Advertisements

9 responses to “ఎవరిని ఎవరు వెలిగిస్తున్నారు , ఎవరు తగలబడుతున్నారు

  1. బాగుంది మీ ఫోటో. కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు. ఆలోచనాత్మకంగా వుంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s