విద్యాంద్రప్రదేశ్

ఎమిటో ఈ కాలేజీలు ఇబ్బడి ముబ్బడి గా పెరిగిపోయాయి, దేశం మోత్తం సాంకేతికి కళాశాలలో ఆంద్రప్రదేశ్ ది అగ్రస్తానం ఇంకా వీటిలో మెజారిటీ ప్రైవేటు కాలేజీలు వీటికి సహాయంచేయటానికి సమాజంలో 80 % పైగా విద్యార్దుల కు మన ప్రభుత్వం మే ఫీజులు కడుతోంది , కానీ ఇన్ని లక్షల మంది ఇంజనీరులులకు ఉపాది సౌకర్యాలు ఉన్నాయా ! మోత్తం వ్యయం 175767 * 35000 = 6151845000 అనగా ఈమోత్తం 540 కాలేజీల అదాయం ,అభివృద్ది అంటే ఇదేనేమో. ఇవికాక 5236 కాలేజీలు ఇతర కోర్సులు అందిస్తున్నాయి … జయ హో…. ? / !
Number of Colleges
Deg. PG B.Ed. Engg. Pharm. MBA MCA Law Agric. Med. M.Tech. M.Pharm. Total
Total Colleges 1879 654 610 540 256 498 698 45 6 50 120 37 5236

Sl.No. Region
Intake

1 Srikakulam 2730
2 Vizianagaram 3525
3 Visakhapatnam 7370
4 East Godavari 7000
5 West Godavari 7560
6 Krishna 10800
7 Guntur 13440
8 Prakasam 5490
A Andhra 57915

9 Adilabad 540
10 Hyderabad 16720
11 Ranga Reddy 32850
12 Khammam 6465
13 Karimnagar 5040
14 Mahabubnagar 1770
15 Medak 6707
16 Nalgonda 10225
17 Nizamabad 2495
18 Warangal 5010
B Telangana 87822

19 Ananthapur 3525
20 Chittoor 8560
21 Kadapa 5540
22 Kurnool 5775
23 Nellore 6630
C Rayalaseema 30030
Total Colleges 542D Grand Total Intake 175767

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s