ఇదేం పద్దతి తమిళనాట కొన్ని ప్రాంతాల్లో గణతంత్ర దినోత్సవాలు భహిష్కరణ

ఈ తంబిలకు మరీ భాషాభిమానం పెరిగిపోయినది, శ్రీలంక తమిళ వేర్పాటు వాదుల యుద్దానికి ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు కేవలం తమిళులు అనే కారణంతో శాసనసభలో తీర్మానం చేయటం శోచనీయం , ఇది ఆ దేశ సార్వబౌమాది కారానికి విఘాతం . ఇలా చేస్తూపోతే మన పోరుగు పాకిస్తాన్ కు మనకు ఎంతేడా వుంటుంది? ఇలా వుపేక్షిస్తూ వుంటే కోంత కాలానికి మన దేశంకూడా బలిఅవుతుంది ఆమద్య హిందీ భాష మీద ద్వేషంతో బోర్డులమీద, హైవేల మీదా నల్ల తారు పూశారు ఇప్పుడు ఈ జాడ్యం గణతంత్ర దినోత్సవాల భహిష్కరణ దాకా వచ్హినది.ఆడ్డమయిన విషయాల మీద గంటల కోద్దీ ప్రసంగాలు చేసే మన నాయకులు మిన్నకుండి పోయారు మన మీడియా సంగతి సరేసరి.

Advertisements

One response to “ఇదేం పద్దతి తమిళనాట కొన్ని ప్రాంతాల్లో గణతంత్ర దినోత్సవాలు భహిష్కరణ

  1. ముస్లిములందరూ ఎలా పాకిస్తాన్ ఆరాధకులు కారో, తమిళులందరూ కూడా అలాగే హిందీ ద్వేషులు, గణతంత్ర వ్యతిరేకులు కారు. సమస్య సాధారణ తంబిలతో కాదు. తతిమ్మా అన్ని రాష్ట్రాల్లోలాగానే, ఇక్కడా నాయకమ్మన్యులే సమస్యాకారకులు. కారకులేమిటి .. అసలు మన నాయకులే మన సమస్య.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s