డిల్లీ లో మళ్ళీ జరిగిన బాంబు పేలుడు

చచ్హు ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు.ఇలా ఉపేక్షిస్తూ కూర్చోండి ..
ilaa  శత్రువుల పక్షాన వకాల్తా పుచ్చుకుని కుహనా లౌకికవాదాన్ని బోధిస్తున్న నీచ రాజకీయ నాయకులని,సూడో మేధావులని భరించటం మా ఖర్మ .మన ప్రభుత్వాలు కదలాటానికి ఏ మంత్రి స్థాయిలో వున్న వ్యక్తో పేలుడలో పోవాలేమో.
మాన్య హోం మంత్రి శ్రీ శ్రీ శ్రీ శివరాజ్ పాటిల్ మహారాజ్ గారు మీ వూరిలో బాంబులు పడినా మీకు వులుకు పలుకు లేదు, బహుసా బాబా గారు చెప్పినది మీరి సరిగా గ్రహించినట్లు లేదు .You love all but not serving all.

 Jamia university, imam of Jama Masjid talking in favor of Delhi blast terrorists, this is what we deserve to give them an ear in such disturbed days rather than focusing on eliminating such elements from the society. Anymore sympathy for these people will invite more such blasts. The police has been quite contended with the gunning down of terrorists & the arrests. But today’s blast clearly shows the police efforts have not been enough. As a common Indian we have been terrorized enough….India now ranks only second to Iraq and pakistan in terrorism related deaths

JAI HIND

Advertisements

One response to “డిల్లీ లో మళ్ళీ జరిగిన బాంబు పేలుడు

  1. ఇలా మామూలు జనం చనిపొతుంటే వాళ్లకు చీమ కుట్టినట్టుకూడా లేదు. ఆ బాంబేదో ఎవరైనా మినిస్టర్ కారులో పడేస్తే , ప్రభుత్వం కదులుతుంది.

    ఇలాగే ఎప్పుడూ బాంబు పేలుతుందా ఎంతమంది చనిపోతారా అని టీవీలు, పేపర్లు చూడడమేనా మన పని. మన ఇంటిదాకా వచ్చాక చూద్దామా?? ఏం చేయాలని…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s