నా జ్ఞాన ప్రధాతలు –

(గురు పౌర్ణమి)

గురు బ్రహ్మ

గురువిష్ణు
గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షాత్‌ పరబ్రహ్మ
తస్మై శ్రీ గురవే నమః
బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞాన మూర్తిం
ద్వంద్వాం తీతం గగన సదృశం తత్వ మస్సాది లక్ష్యం
ఏకం నిత్యం విమల మచలం సర్వధీ సాక్షీభూతం
భావాతీతం త్రిగుణ రహితం సద్గురుం త్వం నమామి
ఇప్పటి వరకు  నాకు ప్రియమైన  జ్ఞాన ప్రధాతలు

(అంటే మిగిలిన వారు అప్రియులనో/ విరోధు లో అర్దంచేసుకోకూడదు , వారికి కూడావందనాలు)
మా అమ్మ మీనా కుమారి నాకు అ,ఆలు రాకముందు నుండి ఇప్పటికీ

శివాలయం పంతులు గారు – ఆ, ఆలు (పెద్దబాలశిక్ష  -సుజాతనగర్
విమలా మేడం- 2 వ తరగతి జ్యోతీబాలమందిర్ – అశ్వారావుపేట.
స్టీవెన్ సారు – 3 వ తరగతి లిటిల్ ఫ్లవర్ – భూర్గంపాడు
పద్మమేడం- 3 వ తరగతి లిటిల్ ఫ్లవర్ -భద్రాచలం
Miss స్వర్ణమేడం  – 4 వ తరగతి BPL ట్యూషన్ -భద్రాచలం
అరుణ మేడం,రాము సారు -5 వ తరగతి -బోధిశ్రీ విద్యానికేతన్ – వైరా
జ్ఞాన రత్నం సారు  , రామారావు సారు – 6,7 తరగతి APPSC
వీరబద్రం సారు, మల్లిఖార్జజున రావు సారు – 8,9 తరగతి శ్రీనికేతన్ – వైరా
నాగేశ్వరరావు  సారు – 10 వ తరగతి -కోత్తగూడేం
N.V.S శర్మ సారు – సిద్దార్ధ కళాశాల – కోత్తగూడేం
కోండపల్లి ,యాకూబ్ పాష సారు – న్యూజనరేషన్ – ఖమ్మం
Miss కరుణ మేడం, శ్రీనివాసరావు సారు, పుప్పాల శ్రీను సారు, ప్రదీప్ సారు  B.Sc- సాధన కళాశాల ఖమ్మం
షాజన్,రాధాకృష్ణన్,బలరాం MBA మద్రాసు యూనివర్సిటి
రామచంద్ర అయ్యర్ – Ph.D పాండిచెరి యూనివర్సిటి

ఇంకా నాకు ఉద్యోగ జ్ఞానం ప్రసాదించిన
చతుర్వేది -రిలయన్స ఇన్ఫోకామ్
మోహన దాస్ -హెచ్హార్నేట్
లక్ష్మి -రీచ్ మేనేజ్మెంట్
రామానుజం,మానష్ మందాత – స్టార్ పవర్జ్.