గరీబ్ రధ్ …

 నా   స్నేహితుడు   సికింద్రాబాద్  లో దిగిన   వెంటనే  నాకు పోను చేసి   గరీబ్ రధ్   లో  వచ్హాను  అనిచెప్పాడు . 

inside

గరీబ్ రధ్   లో   సౌకర్యాల  సంగతి బాగానే వున్నా ఆ రైలు  పేరు మాత్రం  అస్సలు నచ్హలేదట.   అసలు మన రాజకీయ నాయకులు కేవలం ఒటు కోసం ఒక మంచి రైలు సర్వీసు పేరు ఇలా పెటారు . కానీ అయితే ఒక్క విషయం  మన  దేశంలో  చాలా మంది
తాము పేదవారు గా  చెప్పుకో వ టానకి  ఇస్టపడతారు  తమ ప్రాంతం,కులం,మతం  ఎంత వేనక బడితే అంత లబ్యత   చేకూరు తుంది  ప్రజలంతా పోటీ లు పడి తాము లెని వారి/వెనక బడిన వారి గుర్తిపు కోశం తాపత్ర య పడతారు .
అవును మరి ఒక రూపాయి పన్ను కట్టనవసరం లేకుండా   ఉచిత విద్య,వైద్యం,గృహం,పోలం వస్తాయంటే ఎవరికి ఆశ ఉండదు ?

సమయ పట్టీ

2735 Secunderabad-Yesvantpur 9

Days of service Tu,Th,Su
Secunderabad (Dep) 19.15
Raichur (Dep) 23.45
Guntakal (Dep) 01.20
Anantapur (Dep) 02.50
Dharmavaram (Dep) 04.05
Yeshvantpur (Arr) 07.05

2736 Yeshvantpur-Secunderabad 9A
Days of service M,W,F
Yeshvantpur (Dep) 20.50
Dharmavaram (Dep) 23.50
Anantapur (Dep) 00.20
Guntakal (Dep) 02.00
Raichur (Dep) 03.30
Secunderabad (Arr) 08.35

5 responses to “గరీబ్ రధ్ …

  1. ma avidaki nenu delhi nundi lucknow ki garib rath lo vedutunnanu ani chepithe tanaki garib raddi ani arthamaindandi adi garib rath

  2. Ravi garu carestugaa chepparu.
    Eee nayakulu prajalni eppudu garibulagane unchalani chustaaru.
    Veeri mayalo padamakandi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s