మంత్ర – అనసూయ ల గురించి

మంత్ర ,అనసూయ   – పోయిన వారం నేను చూసిన  చలనచిత్రాలు .
వాణిజ్య పరమయిన  విజయాలను  పరిగణ లో నికి తీసుకోన్నా  ఈ రెండు చిత్రాలు చక్కటి విజయం సాదించటం అబినందనీయం .
మంత్ర ,అనసూయ  రెండూ  కూడా  బలమయిన  వ్యక్తిత్తము, దైర్యం  గల   మహిళల గురించి (ఇక్కడ ఆడవారు/మగువలు/ అతివలు, అని రాద్దామనుకోన్నా కానీ  నేను చదువుకోన్న పుస్తకాలలో ఈ పదాలకు  వేరే అర్దాలు  విన్నాయి ,పురుషుల విషయంలో ఇంత క్లి స్టత లేదు ).

మనం  జాగ్రత్త గా పరిశీలిస్తే  ఈ మద్య  స్త్రీ    సైకాలజీ ప్రధాన మయిన  సినిమాలు విశేష ఆదరణ  పోందుతున్నాయి ,గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలనుండి  పత్రికలు,ఇతర పుస్తకాలలోకూడా  ఈ  సైకాలజీ  ప్రదాన అంశంగా మారటం చూడవచ్చు.  స్త్రీ    సైకాలజీ 
గురించి   Men are from Mars, Women are from Venus లో విపులంగా రాస్తాడు . ఎదిఎమయినా
మంత్ర ,అనసూయ  లు  స్త్రీ  లును తక్కువ  ఎక్కువలు  చేసిచూపకుండా   పురుషుని తో సమానంగా   చూపింటం  మన తెలుగు సినిమాలలో  వచ్హిన హర్షణీయ  పరిమాణం  !!
ఎదేమిటో  గానీ జనాలు కూడా వేలం వెర్రిగా ఈ  మననత్వ శాస్త్రం మీద విపరీతమయిన ఆశక్తి కనపరుస్తున్నారు ఇది మంచికో – చేడుకో 

Advertisements

One response to “మంత్ర – అనసూయ ల గురించి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s