భువిపై తారలు !!-Taare Zameen Par

ఊహ  చాలా సార్లు   వున్నదాని  కన్నా మెరుగు గా వుంటుంది  కోన్ని సార్లు  తప్ప  Taare Zameen Par  ఎంత గొప్పగా తీసాడు అమీర్ ఖాన్ , రజనీకాంత్   బాబా  తరువాత నేను ఇంతగా   ఊ హించిన చలన చిత్రం మిదే .వాణిజ్జ్య విలువల కు లో బడి బాబా అయోమయం గా తయారనినది :(.

but same case not happend with “Taare Zameen Par” – Briliant story, script and performace! Kudos to Aamir and his team  Here goes another feather in the fame hat of this perfectionist legendary actor…

ఇది  dyslexic పిల్లవాడి గురించి .

ఈ సినిమా చూసిన తరువాత అనిపించినది మన  బడులలో కూడా నికుంబ్ సారు (అమీర్ ఖాన్) వుంటే ఎంత బాగుంటుంది ?
నిజానికి ఇది 1985 లో రాలవ సిన సినిమా ! 🙂
ఒక గణాంకం ప్రకారం  మనలో 3 నుండి 5 శాతం మౌంది  డైస్లిక్షి యా తోబాద పడుతున్నట్లు అంచనా కానీ  నాలాగనే  చాలా  మంది చిన్న తనంలో ఇది గ్రహించలేరు .

ఇది ముందు గానే  మా పంతుళ్ళకు తెలిసుంటే

– నా వేళ్ళ కీళ్ళు కోంచేం సుకుమారం గా వుండేవి
– నేను ఎడవ  తరగతి  ఫస్టు క్లాసు లో  పాసు  అయిన  ప్పుడు   అమ్మ,నాన్న అంత దిక్క్ బ్రాంతికి లోన వకుండా వుండే వాళ్ళు కామోసు . 
– చిన్న ప్పటి  నుండి 10 తరగతి వరకు చూచి రాతలు రాయాలిసి న బాదతప్పే ది  ( 10 తరగతి లో మా లెఖ్ఖ ల మాస్టారు  తెగ బాదపడి పోయేవాడు )
– ఇంటరు లో  హాయిగా  M.P.C బదులు  ఏ  Bi.P.C నో  ఎంచుకునేది

తరువాత ఈ  computer వచ్చి అదుకుంది ,ఇది లేక పోతే ఎ గోడ  మీదో  కాగితం మీదో బోమ్మలు  వేసుకుంటూ  బ్రతికే వాడిని.
(ఇక్కడి  దాకా చదివి న వారు నా మెదటి  టపాలు చూడవలసినది గా  మనవి 🙂 ”   
 

Advertisements

4 responses to “భువిపై తారలు !!-Taare Zameen Par

  1. అవును సినిమా చాలా బాగుందంట….
    నాకు చూసి తట్టుకునే మనోబలం లేదేమో అని పిస్తుంది…
    మర్చిపోవలసిన జ్ఞాపకాలు లేపుతుందేమోనని…
    అయినా ఈ హాస్టళ్లను నిషేధించాలి ప్రభుత్వం వారు…

  2. అయితే చూడాల్సిన సినిమానే అనమాట. ఎలాగూ ఈ మధ్య కాలంలో హిందీలో మంచి సినిమా వచ్చి చాలానే రోజులయింది. నెనర్లు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s