ఏమిటొ అసలు ఈ జీవితము

ఏమిటొ అసలు ఈ జీవితము లో మరీ మలుపులు ఎక్కువయి పోయినాయి అసలు పండగ ఎప్పుడొ తెలుకునె అప్పటి కే పండగ వెళ్ళిపోతోంది. హామ్మ నిన్న కొన్ని తొరణము ఇవ్వాళ కొన్ని తోరణము,
నిన్న రెండు సార్లు తలస్తానము (షాంపూ లేకుండా),ఇవ్వాళ ఒక సారి షాంపూతొటి
నిన్న పరవన్న నవేద్యము ఈరోజు కొబ్బరి కాయ,నిన్న స్వయంపాకము ఈ రోజు మెస్సు లో ఉగాది ప్రతేక బోజనము, ఇలా నా ఉగాది గడచినది..

ఈ  సర్వబాదలను ఈ సర్వ జిత్ నామ సంవత్సరం లో చిత్తు చేయాలని వున్నది -(అంటే దీని అర్దం పెళ్ళి చేసుకోంటా నని ఖచ్చితముగా కాదు),

మరి ఉగాదికి కవిత రాయాలి కదా !

నిర్బయ మయిన మనస్సు ,అలొచలా అలోచనాని శిరస్సు 

మటుమాయమయినాయి వెలుగు నీడల తెరలు

హరించి పోయినది ప్రతి దుఖభాష్పం’

గతించి పోయాయి క్షనికానంద ఉషోదయాలు   

ఒక చిన్ని నవ్వు బుడగనినేను

అయిపోయూను ఆనంద సాగరముగా!
ఉగాది శుబాకాంక్షలు ఈ నూతన సంవత్సరం మీకు మరింత ఆనందాన్ని కలిగించాలి అని కోరుకుంటూ ….
మీ శ్రేయోబిలాషి
కృపాల్ కశ్యప్
తినేది చేదని తెలిసీ, అది ఉగాది విందని తలచి. ఇష్టపడే ఆ పూతే అలవాటైతే ప్రతి రోజూ వసంతమౌతుంది !

Advertisements

3 responses to “ఏమిటొ అసలు ఈ జీవితము

  1. Pingback: తినేది చేదని తెలిసీ, అది ఉగాది విందని తలచి. ఇష్టపడే ఆ పూతే అలవాటైతే ప్రతి రోజూ వసంతమౌతుంది ! « Telu

  2. Pingback: తినేది చేదని తెలిసీ, అది ఉగాది విందని తలచి. ఇష్టపడే ఆ పూతే అలవాటైతే ప్రతి రోజూ వసంతమౌతుంది ! « Telu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s