చెప్పాలని ఉంది

ఒక పూట గడచింది అన్న దాన ము తో – జీవిత మే వెలిగినది రక్త దానముతో
జీవితానికి  అర్దమేమిటి ? – ఉన్నత విలువల తో జీవిస్తూ పోవటమే
గెలిస్తే పస తెలుస్తుంది – ఓడితే కసి పెరుగుతుంది
!

Advertisements

2 responses to “చెప్పాలని ఉంది

  1. హ హ హా నా దాని ముందు మీదెంత…చేతివ్రాత…(ఒక్కొక్కసారి.. నాకే అనుమానమొస్తుంటుంది.. ఇది తెలుగేనా అని..)

  2. చెలి నిన్ను మరచిపొవలని హ్రుదయాన్ని సిలగా మారిస్తే
    చెరగని నీ జ్ఞాపకాలు ఆ సిలను సిల్పంగా మారిస్తే
    చెలి నిను మరిచేదెలా……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s